My Shop

MailArt
MailArt
MailArt

COVID19 pandemijos metu: kūrybinga pašto meno mokymo programa senjorams, skirta susidoroti su vienatve ir izoliacija.

Projekto nr. 2020-1-LT01-KA227-ADU-094717

Apie

Parengti suaugusiųjų švietėjų mokymo programą ir prisidėti prie vyresnio amžiaus asmenų vienišumo ir izoliacijos mažinimo pasitelkus pašto meną. Projekto metu sukurti įrankiai padės suaugusiųjų švietėjams planuoti, įgyvendinti, stebėti ir įvertinti savo mokymo strategijas,  padedančias spręsti iššūkius, su kuriais kasdieniame gyvenime susiduria senjorai.

Intelektiniai produktai

IO1: Pašto meno gerosios praktikos pavyzdžių rinkinys. Jame rasite vietos pašto meno menininkų korteles ir vaizdo įrašus. Šis rinkinys prisidės prie el. skrajutės, skirtos suaugusiųjų švietėjų mokymui, kūrimo. Skrajutės elektroninis formatas pasitarnaus kviečiant žmones į mokymus-kursus, kurie bus siūlomi projekto įgyvendinimo metu.

IO2: Mokymo programa apie pašto meną: inovatyvi mokymo programa ir mokymo turinys

Visą projekto metu sukurtą medžiagą galima rasti e. platformoje

IO3: Internetinė mokymosi platforma

Trumpas pagrindinių rezultatų pristatymas

1. Projekte dalyvaujančių organizacijų darbuotojai ir partneriai (socialiniai darbuotojai, švietėjai, mentoriai, menininkai ir kt.) susipažins su projekto metu sukurtais mokomaisiais įrankiais.

2. Senjorai dalyvaus projektinėje veikloje arba su projektu susipažins per viešinimo renginius.

3. Žmonės ir institucijos, įskaitant meno kūrėjų asociacijas, socialinius darbuotojus, dirbančius su pagyvenusiais žmonėmis, specialistus, dirbančius senelių globos namuose, geriatrijos centruose dirbančius psichologus ir slaugytojus, menininkus, vedančius užsiėmimus pagyvenusiems žmonėms, nacionalines institucijas (tam tikros ministerijos, agentūros, regionų biurai ir kt.). ), nacionalinės ir Europos organizacijos, veikiančios suaugusiųjų ir įtraukaus švietimo ir mokymo srityje bei kitos suinteresuotosios šalys ir kt., apsilankys projekto svetainėje, kurioje ras mokomuosius įrankius (O1, O2, O3), ir susipažins su projektu.

Projekto rezultatai yra tiesiogiai susiję su intelektiniais produktais ir veikla, atlikta projekto įgyvendinimo metu:

1. „MailArt4Seniors” edukacinis paketas

2. Bus apmokyta 18 švietėjų, kurie išbandys pašto meno metodologiją su senjorais (C1)

3. Bus apmokyta 30 senjorų taikyti pašto metą (C2)

4. 6 viešinimo renginiai, skirti paviešinti projektą, jo rezultatus tarp suaugusiųjų švietėjų, senjorų ir kitų suinteresuotųjų šalių (meno asociacijų, socialinių darbuotojų, dirbančių su pagyvenusiais žmonėmis, specialistų, dirbančių senelių globos namuose, geriatrijos centruose dirbančių psichologų ir slaugytojų, menininkų, vedančių užsiėmimus pagyvenusiems žmonėms), nacionalinių ir Europos organizacijų, veikiančių suaugusiųjų ir įtraukaus švietimo srityje, ir kitų suinteresuotųjų šalių) (E1-E6)

Partneriai

Naujienos

Multiplier event - Lithuania

April, 2023

Newsletter

Gegužė, 2023

Newsletter

Gegužė, 2023

Newsletter

Kovo, 2023

Newsletter

Vasario, 2023

Newsletter

Gruodzio, 2022

Epale article

April, 2023

Mail Art 4 Seniors Video

Kontaktai

Contact Us

We would like to hear from you. Please send us a message by filling out the form below and we will get back with you shortly.

First
Last