My Shop

MailArt
MailArt
MailArt

COVID19 pandemian aikana: Koulutus postitaiteen luomisesta ja taiteen hyödyistä ikääntyneille aikana jolloin eristyneisyys voi aiheuttaa yksinäisyyttä.

Hankekoodi: 2020-1-LT01-KA227-ADU-094717

Tietoja

MailArt4Seniors -hankkeen tavoitteena on luoda innovatiivinen koulutuspaketti, joka antaa senioreille ja heidän avustajilleen työkalut eristyneisyyden torjumiseen ja henkilökohtaisen hyvinvoinnin varmistamiseen, sosiaalisen kanssakäymisen ylläpitämiseen ja laadukkaaseen päivittäiseen elämään COVID-19-aikakaudella. Työkalut ovat tehokas tuki myös aikuiskoulutuksen kouluttajille: koulutusstrategioiden suunnittelussa ja toteuttamisessa sekä seurannassa ja arvioinnissa. Menetelmät auttavat vastaamaan taiteen keinoin niihin haasteisiin joita eläkeläiset jokapäiväisessä elämässään kohtaavat.

Koulutuspaketti

IO1: Kokoelma parhaita mail art -käytäntöjä sisältää esityskortteja ja lyhyitä videoita paikallisille mail art -taiteilijoille. Tämä parhaiden käytäntöjen kokoelma on osa e-kirjaa, joka on tarkoitettu aikuiskouluttajien koulutukseen. Sähköinen kirja on arvokas hankkeen koulutusten kannalta.

IO2: Postitaiteen opas: Opetussuunnitelma ja koulutussisältö; innovatiivinen koulutussuunnitelma ja eri koulutussisällöt

Kaikki hankkeen aikana luotu oppimateriaali on saatavissa oppimisalustalla

IO3: eLearning-portaali / verkkokoulutusalusta

Lyhyt kuvaus tärkeimmistä tuloksista

1. Kumppaniorganisaatioiden henkilökunta ja yhteistyökumppanit (sosiaalityöntekijät, opettajat, mentorit, taiteilijat jne.) saavat oppia hankkeessa luoduista koulutusisällöistä.

2. Seniorit osallistuvat hankkeen puitteissa tapahtuvaan toimintaan tai saavat siitä tietoa median ja tapahtumien kautta.

3. Yleisö ja instituutiot, etenkin taideyhdistykset, vanhusten kanssa työskentelevät sosiaalityöntekijät, hoitokodeissa työskentelevät ammattilaiset, geriatrit, psykologit, geriatriset sairaanhoitajat, sote-alalla työskentelevät taiteilijat jotka tarjoavat työpajoja vanhuksille, kansalliset viranomaiset (asianomaiset ministeriöt, virastot, aluetoimistot jne.), kansalliset ja eurooppalaiset aikuiskoulutuksen ja osallistavan koulutuksen alalla toimivat organisaatiot ja muut sidosryhmät jne. saavat hankkeen verkkosivuilla käyttöönsä kaikki koulutusvälineet (O1,O2, O3) ja tietoa hankkeesta

Hankkeen tulokset liittyvät suoraan koulutuspaketteihin ja hankkeen toteutusjakson aikaisiin toimiin:

1. MailArt4Seniors -koulutus

2. 18 koulutettua ohjaajaa toteuttaa mail art -metodologiaa seniorien kanssa (C1)

3. 30 senioria saavat taitoja postitaiteen käyttöön (C2)

4. 6 tapahtumaa hankkeen, sen henkisten tuotosten ja tulosten edistämiseksi aikuiskoulutuksen kouluttajien, eläkeläisten ja muiden sidosryhmien (taideyhdistykset, vanhusten sosiaalityöntekijät, hoitokodeissa työskentelevät ammattilaiset, geriatriset psykologit) keskuudessa. Geriatrian piirissä työskentelevät sairaanhoitajat ja taiteilijat, jotka tarjoavat työpajoja vanhuksille, kansalliset ja eurooppalaiset aikuiskoulutuksen ja osallistavan koulutuksen alalla toimivat järjestöt ja muut sidosryhmät) voivat osallistua tapahtumiin (E1-E6)

Partnerit

Ajankohtaista

Multiplier event - Finland

April, 2023

Newsletter

March, 2023

Newsletter

February, 2023

Newsletter

December, 2022

Newsletter

March, 2023

Newsletter

February, 2023

Epale
Article

April, 2023

Mail Art 4 Seniors - Video

Yhteystiedot

Contact Us

We would like to hear from you. Please send us a message by filling out the form below and we will get back with you shortly.

First
Last